Uusi yksityistielaki

Uusi ykstyistielaki toi tullessaan myös uusia ilmoitusvelvollisuuksia tiekunnille.
Tiekuntien tulee ilmoittaa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin tiekuntansa yhteystiedot

Toinen ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia yksityisteitä eli järjestäytyneiden tiekuntien lisäksi omia teitä ja sopimusteitä. Yksityistielaki edellyttää, että tiekunnat ja myös järjestäytymättömät tiet toimittavat Digiroadiin tiedot liikenteen ja tien rajoituksista.  Tietoja käytetään esimerkiksi navigaattorien karttaaineistossa ja hätäkeskuslaitoksen hälytysjärjestelmässä kun järjestelmä hakee lähintä vapaana olevaa auttajaa (poliisi, sairaankuljetus tai pelastustoimi) hälyttäjälle.

Toimitettavia tietoja ovat; tiedot pysyvistä painorajoituksista sekä tiedot liikenteen kielloista ja rajoituksista sekä esim. jos tietä ei aurata talvella. Lisäksi tulisi toimittaa kopio kunnan suostumuksista em. merkkeihin. Tiedot tulee toimitaa myös tapauksessa, että tiellä ei ole mitään rajoituksia.

Mikäli tiekunnalla ei ole kunnan suostumusta merkkeihin tai asiakirja ei ole helposti löydettävissä niin tämä kannattaa ottaa esityslistalle seuraavassa tiekunnan kokouksessa ja hakea kerralla suostumus kaikkiin tiellä oleviin liikenteenohjauslaitteisiin. Tärkeintä on että tehdään kuitenkin ilmoitus Digiroadiin ja hoidetaan päätös sitten seuraavassa kokouksessa ja haetaan sitten lupa kunnalta.
Wordilla täytettävän lupahakemuksen saat tästä ja tulostettavan, kynällä täytettävän pdf-tiedoston tästä
Lähetä hakemus kuntaan jossa pääosa tiestä sijaitsee, Ruokolahden yksityisteiden osalta osoitteella Ruokolahden kunta / Yksityistiet, Virastotie 3, 56100 Ruokolahti.
Avustan kyllä tässäkin prosessissa tarvittaessa.

Mikäli tielle haetaan valtion avustusta niin ko. tietojen löytyminen on edellytyksenä avustukselle. Mutta jo sen varmistaminen että hätätilanteessa apu löytää mahdollisimman nopeasti perille on hyvä syy pitää tiedot ajan tasalla Digiroadissa, siitä on hyvä juttu täällä

Muita muutoksia on mm. se että uusi laki mahdollistaa että tien osakkaat voivat itse perustaa tiekunnan. Siis ne, joille tieoikeus on perustettu.

Tiekunnan päätösten oikaisu  tapahtuu yksityistielain 64 § mukaan tiivistettynä niin että  asianosaisella on 30 päivää aikaa tehdä oikaisuvaatimus hoitokunnalle jolla on sitten 30 päivää aikaa järjestää kokous (jos kyseessä on yleisen kokouksen päätös) tai ratkaista itse tekemänsä päätös.
Päätöksen moittimisesta määrätään lain 65 §:ssä. Asianosainen voi nostaa moitekanteen tiekuntaa vastaan 3 kk kuluessa päätöksen tekemisestä (tai kun on saanut tiedon päätöksestä). Oikaisuvaatimuksen käsittelyn jälkeen aikaa on 30 päivää. Kanne nostetaan sellaisessa käräjäoikeudessa jossa toimii myös maaoikeus. Eli esim. Ruokolahden ja Imatran kohdalla tämä tarkoittaa Mikkelin käräjäoikeutta.

Täydennän tälle sivulle lisää huomioonotettavia muutoksia kun niitä tulee vastaan…

Ja aina saa kysyä jos jokin asia askarruttaa! Ainakin tieasioista….