Tieisännöinti

Suomen Tieyhdistyksen kouluttama tieisännöitsijä hallitsee tiekunnan oikeudet ja velvollisuudet. Tieisännöitsijä suhtautuu osakkaisiin tasapuolisesti ja valvoo tiekunnan etua. Tiekunta tekee päätökset mutta voi päätöstensä tukena käyttää tieisännöitsijän työssään hankkimaa koulutusta ja kokemusta.
Isännöitsijän neuvot ovat aina perusteltuja ja nojautuvat Maanmittauslaitoksen suosituksiin ja yksityistielakiin. Asiantunteva isännöitsijä edistää kokousten läpivientiä jämäkästi ja määrätietoisesti.

Suomessa tieisännöinti toteutetaan pääasiassa Suomen tieyhdistyksen kouluttamien ammattilaisten toimesta, jotka myös ylläpitävät ammattitaitoaan vuosittain järjestettävillä tieisännöitsijöiden koulutuspäivillä.

Tieisännöitsijä, eli TIKO- koulutuksen läpäissyt henkilö on ammattilainen jolla on tien hoidon ja hallinnon ammattitaito. Tieisännöitsijä toimii aina teiden ja tiekuntien hyväksi. Hankalatkin asiat yleensä saadaan ratkottua, jolloin turvallinen ja asianmukainen tienkäyttö tienosakkailla helpottuu. Tieisännöitsijän ammattitaito korostuu yksityistielainsäädännön tuntemisella, jolloin mahdolliset riitatapaukset saadaan selvitettyä ja asiat tulevat hoidettua lain edellyttämällä tavalla.