Palvelut

Palvelut tiekunnille

 • Tiekunnan hallinnon hoitaminen tiekunnan / hoitokunnan asiantuntijana
 • Tieyksiköinti
 • Tiemaksujen maksatus ja perintä
 • Tiekunnan kokousten järjestäminen, puheenjohtajana tai sihteerinä toimiminen
 • Kirjanpito
 • Maksuunpanoluettelon valmistelu, käyttömaksulaskelmat
 • Avustusten hakeminen
 • Kilpailutukset
 • Perusparannushankkeiden vetäminen

Palvelut kunnnille

 • Tiekuntien neuvontapalvelut
 • Yksityistietoimitusten valmistelu
 • Ei-aktiivisten tiekuntien toimintaan herättäminen ja hallinnointi kunnan aloitteesta ja osakkaiden lukuun

KYSY TARJOUSTA TIEKUNNALLESI!